Træer og planter

Vedligehold

En have skal passes året igennem. En vedligeholdelsesaftale gælder typisk for et år ad gangen. I samarbejde med dig laver vi en vedligeholdelsesplan. I denne kan f.eks. indgå:

  • Beskæring af frugttræer
  • Hækklipning
  • Græsslåning og bekæmpelse af ukrudt
  • Gødskning og jordforbedring
  • Topdressing til bl.a. rhododendron og græs
  • Certifikatsprøjtning/gødskning

Nyanlæg

Få hjælp til at omsætte din idé til virkelighed. Eller få lavet en haveplan og råd og vejledning omkring stil og sammensætning. Læs mere om haveplan her:

  • Anlæg af bede – surbundsbede, rosenbede og staudebede
  • Anlæg af græsplæner
  • Plantning af hække/pur og opsætning af havehegn
  • Plantning og pleje af allé træer
  • Opsætning af espalier
  • Natursten til trædestier, siddesten og udsmykning
  • Belægninger – terrasse, indkørsel eller stier
  • Afvandingsløsninger – dræn
  • Anlæg af stendiger, støttemure og trapper
  • Anlæg af vandbassiner og mindre søer
  • Naturlegepladser – shelter og forhindringsbane