Træer og planter

Vedligehold

En have skal passes året igennem. En vedligeholdelsesaftale gælder typisk for et år ad gangen. I samarbejde med dig laver vi en vedligeholdelsesplan. I denne kan f.eks. indgå:

 • Beskæring af frugttræer
 • Hækklipning
 • Græsslåning og bekæmpelse af ukrudt
 • Gødskning og jordforbedring
 • Topdressing til bl.a. rhododendron og græs
 • Certifikatsprøjtning/gødskning

Nyanlæg

Få hjælp til at omsætte din idé til virkelighed. Eller få lavet en haveplan og råd og vejledning omkring stil og sammensætning. Læs mere om haveplan her:

 • Anlæg af bede – surbundsbede, rosenbede og staudebede
 • Anlæg af græsplæner
 • Plantning af hække/pur og opsætning af havehegn
 • Plantning og pleje af allé træer
 • Opsætning af espalier
 • Natursten til trædestier, siddesten og udsmykning
 • Belægninger – terrasse, indkørsel eller stier
 • Afvandingsløsninger – dræn
 • Anlæg af stendiger, støttemure og trapper
 • Anlæg af vandbassiner og mindre søer
 • Naturlegepladser – shelter og forhindringsbane