Anlægsgartner og entreprenør
med sans
for kvalitet og holdbare løsninger

HALDBALLEGAARD udfører entreprenør- og anlægsarbejder til både private og til virksomheder. Ofte kobler vi det traditionelle anlægsgartnerfag med tømrerfaget og får derved en unik mulighed for at skabe sammenhæng mellem haven og havens ”interiør”. I praksis giver dette mulighed for at tænke mindre byggeri ind i haveplanen, tilpasse løsninger efter kundens ønsker og efter de muligheder haven giver.

Har du en idé hjælper vi med at skitsere din idé som en have-/anlægsplan og efterfølgende gør vi din idé til virkelighed. Du får kompetent rådgivning inden for eksempelvis:

 • Sammensætning af planter og træer
 • Valg af fliser
 • Havens stil eller tema og forslag til udvidelse/ændring
 • Beskæring af træer og buske

Skal der flyttes jord, graves huller, lægges dræn eller styr på afvanding har Haldballegaard mange års erfaring som entreprenør for både private og på større byggeprojekter. Ingen opgave er for lille og ingen er for stor.

Bro i træ med fundament i kampesten

Haveplan udsnit

Shelter bygges i privat have

Shelter færdig bygget

Støttemur i antikke brosten

Chaussessten brugt som bånd mellem fliser

Hestehegn

Jord og kloak
 • Omfangsdræn
 • Afvanding til kloak
Sten og fliser
 • Terrasse
 • Indkørsel
 • Stier
 • Støttemur
 • Trappe
 • Plantekasse
Træer og planter
 • Vedligehold eller nyanlæg
 • Haveplan
 • Græs- og hækklipning
 • Plantning og pleje
 • Afvanding
 • Certifikatsprøjtning
 • Gødskning
Byggeri i træ
 • Carport
 • cykelskur
 • Udestue
 • Pergola
 • Pavillon
 • hegn eller plankeværk
 • Shelter